Zrodlo swiatla jest najczestszym inicjatorem wybuchu

Zakłady produkcyjne i przemysłowe potrafią być czasem bardzo niebezpiecznym miejscem. Może dojść w nich do pożaru, wycieku groźnych substancji lub wybuchów.
Wybuchy są szczególnie niebezpieczne, ponieważ następuje w ich trakcie nagłe

Mozliwosc wystapienia w miejscu pracy zagrozenia wybuchem

Zgodnie z paragrafem 4 ustawy 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy