Brak kasy fiskalnej a paragon

Razem z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej jest jakiś przedsiębiorca, który odbywa usługi czy dokonuje transakcji na rzecz osób sportowych i rolników rozliczających się na bazie ryczałtu. Do celu 2016 roku podatnicy mogą też mieć z niektórych przywilejów podatkowych, bez konieczności nabywania kas fiskalnych.

Kiedy nie ma celu posiadania kasy. Drinkiem z przepisów, który obowiązuje do końca 2016 roku, jest przepis traktujący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne obroty w minionym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma celu rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W wypadku firm, które rozpoczęły realizację w sezonie bycia roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do wielkości miesięcy prowadzenia roli w danym roku.

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/oprogramowanie-b2b/

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w programu przedsiębiorstw, które pragną płacić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjaliści a lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, które nie tworzą naszych usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w systemie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których dotyczy limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą osiągnąć kasę fiskalną w procesu 2 miesięcy po przejściu tego zakresu. Ten jeden obowiązek w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy sprzedają bilety na kursy pasażerskie z łatwością opłacenia ich w szczególny forma niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy szacowali się na bazie faktur za wykonane usługi na praca osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili więcej niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wysokości obrotów ustawodawca stworzył i katalog produktów, których sprzedaż koniecznie pragnie być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, stron do silników i jedynych silników, przyczep i naczep, sprzętu fotograficznego, artykułów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.