Bezpieczenstwo przeciwwybuchowe w zakladzie pracy

Zagrożenie wybuchem w miejscu pracy lub innych miejscach publicznych jest kwestią, która nie może być bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich miejscach i niestosowanie się do niego może być przyczyną poważnej tragedii. Miejsca o szczególnym narażeniu na możliwość eksplozji to rozmaite zakłady i hale przemysłowe. Jest tam wszystko, czego potrzeba aby doszło do nieszczęścia: dostępne są palne gazy przetrzymywane z butlach o dużych pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to sprzyja możliwości wystąpienia eksplozji.

pakowanie hermetycznePakowanie hermetyczne - Multivac C100

W miejscach opisanych powyżej należy stosować specjalne środki ostrożności. Bardzo ważne są regularne przeglądy maszyn i usuwanie wszelkich usterek na bieżąco. Jeśli na przykład zużyte zostaną szczotki w silniku elektrycznym, wystąpi w nim silne iskrzenie, kilkunastokrotnie większe niż przy normalnej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne gazy i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby bardzo szybko napełnić nim pomieszczenie na tyle, że doszłoby do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą zostać zmieszane z powietrzem w konkretnym stężeniu aby mogło dojść do eksplozji, to ciągle nie wolno tego problemu bagatelizować.

Inna kwestia w bezpieczeństwie to stosowanie specjalnych opraw oświetleniowych, a także włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w wyłączniku, na skutek zwiększonego poboru prądu przez lampę w pierwszej fazie jej pracy. Dotyczy to zarówno lamp żarowych jak i świetlówek. Taka iskra to wystarczająco dużo, aby w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie redukuje to ryzyko, ale ciągle najważniejszym pozostaje kwestia bezpiecznego przechowywania gazów i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.