Bankowosc mobilna czy bezpieczna

Bezpieczeństwo usług bankowości elektronicznej jest nader istotne nie wyłącznie dla użytkowników, ale i i indywidualnych banków. Badania prowadzą, że największą obawą w użyciu z bankowości elektronicznej jest brak zaufania co do stosowanych zabezpieczeń. A tak znaczące są działania banku, jakie mają na planu zwiększyć bezpieczeństwo oferowanych usług.

novitus deon eNovitus DEON E - drukarka fiskalna Polkas Kraków

Samą z potężnych metod granych w bankowości do poprawy bezpieczeństwa jest kryptografia, która skupia się szyfrowaniem informacji. Dzięki tym strategiom możliwe jest zaszyfrowanie nowości w punkcie ukrycia jej historii przed nieupoważnionym odbiorcą, a potem odszyfrowanie do czytelnej postaci, którą potrafi odebrać adresat. Praktycznym sposobem wykorzystania kryptografii w informatyce jest protokół SSL. Stosuje on specjalne algorytmy, jakie zajmują utrudnić, i nawet uniemożliwić przechwycenie przekazywanych informacji. Innym przypadkiem wykorzystania metod kryptograficznych w bezpieczeństwie teleinformatycznym jest podpis cyfrowy. Transakcje, jakie zostały zrealizowane przy jego zużyciu są niezaprzeczalnym dowodem ich zrealizowania przed daną osobę. Osobny dział stanowi zabezpieczanie kart płatniczych. Coraz częściej klienci bankowi spotykają się ze skimmingiem, który oznacza bezprawne i różne z prawem zdobycie dojazdu do karty płatniczej. Taka pozycja może nastąpić np. na stacji benzynowej gdy kierujemy swoją kartę pracownikowi stacji, i on w bieżącym okresie wykona kopię paska magnetycznego. Klienci w ostatnim fakcie szczególną uwagę powinni podać na terminale pos, bądź nie zajmują one wyjątkowych skanerów, które otrzymają wiedze napisane na kartce. Do przejęcia strony może i dojść podczas próby wypłaty gotówki z bankomatu. Sprawa taż prawdopodobnie robić podobnie jak przy próbie zapłaty przez terminal pos. Przestępca montuje specjalny skaner tuż przy czytniku kart, aby zeskanować pasek magnetyczny karty. Następnie dzięki zamontowanej niewielkiej kamerze przy bankomacie zdobywa kod pin, który użytkownik wpisał. Gdy przestępca jest również dane z paska magnetycznego jak również pin bez trudu prawdopodobnie je skorzystać i wybrać przy ich uwag gotówkę. Powyższy problem jest głównie spowodowany wykorzystywaniem stosunkowo starej technologii paska magnetycznego. Obecnie powstają karty z drugimi zabezpieczeniami w twarze np. hologramów. Jednak wiele terminali pos oraz bankomatów także nie ułatwia tego modelu.