Artykuly o controllingu

Controlling gospodarczy jest nieodłączną częścią controllingu w jakiejkolwiek wielkiej firmie. Controlling cieszy się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a dodatkowo płynnością fizyczną oraz opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do swego świecie przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze większa wartość i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zobaczyć, że z controllingiem mamy do budowania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się niniejsze aspekty:

ex d

- Zdecentralizowany system panowania w korporacji, - Firma nastawiona istnieje na osiąganie ściśle wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który korzysta sprawiać, że firma pracuje efektywniej, - Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która pozwala na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej struktur. Zamienia się jej struktura organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a i obieg dokumentów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych montuje się szczególny nacisk na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, gdyby jesteśmy do czynienia z rachunkowością zarządczą.