A lek tlumaczenie

Rejestracja wyrobu medycznego, jak i sprowadzanie nowych leków na plac polski, to żmudny proces, który często wymaga udziału ekspertów z bogatych dziedzin. Jak czytamy w Tytule Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych, kobieta będąca przedsiębiorcą i autoryzowanym przedstawicielem danego artykułu jest obowiązek zgłosić produkt do Prezesa Urzędu na co kilka 14 dni przed wprowadzeniem środku do zakupu. Dodatkowo, należy zwrócić właściwą ilość dokumentów składanych wraz ze zgłoszeniem, których dokładną listę można znaleźć między innymi na kartce www.urpl.gov.pl, a do jakich należą między innymi:

dowód uiszczenia opłaty za zgłoszenie,
dokument potwierdzający status prawny wnioskodawcy,
wzory oznakowania i instrukcji użytkowania materiału zgłaszanego.

Dodatkowo, w formy wpisania na zbyt polski zagranicznego leku potrzebnym jest przedstawienie, oprócz dokumentu potwierdzającego dopuszczalność wyrobu do użytku, aktualnego tłumaczenia opisu ulotek lub same artykułów na opakowaniu. Jak można się domyślić, tłumaczenie musi zostać skompilowane w sposób prosty i przy zachowaniu terminologii medycznej, dlatego jego przygotowanie zazwyczaj polecone będzie czynnemu lekarzowi medycznemu z wiedzami lingwistycznymi, rzadziej przez tłumacza przysięgłego w pomocach z lekarzem medycyny. Ścisła instrukcja, jak powinno dane tłumaczenie wyglądać, jest wydana na części Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych. Rejestracja wyrobu medycznego powinna stać poprzedzona nauczeniem się z informacjami wprowadzonymi przez wskazany wyżej urząd. Dzięki czemu będziemy stanowili gwarancję, że nasz lek zostanie bez zbędnych opóźnień i ponoszenia dodatkowych opłat zawarty na targ.

Koszt sporządzenia tłumaczenia medycznego jest regulowany przez wyspecjalizowane biuro tłumaczeń i zawsze wprowadzany w oparciu o przedstawiony dokument, jego wielkość i stopień trudności. Aby dowiedzieć się jaka będzie cena przekładu, tak jest umówić się z wybranym biurem tłumaczeń. Wycena istnieje w grupie przypadków dokonywana bezpłatnie.